مقالات درمانی
در این دسته‌بندی به مقالات دانش محوری اشاره کرده ایم که در آن به اثرات درمانی و سلامت محصولات ایتال‌فیت و تکنولوژی EMS می‌پردازیم.
مقالات ورزشی
در این دسته‌بندی به مقالات دانش محوری اشاره کرده ایم که در آن‌ها به روش‌های علمی، آموزشی و ورزشی که می‌توان با محصولات ایتال‌فیت و تکنولوژی EMS به انجامشان پرداخت.